Dokumentacja dotycząca serwisu e-BOM

W celu aktywacji konta należy wypełnić i podpisać dwa dokumenty : 

  1. Wniosek e-BOM, 
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
pdf
wniosek_ebom.pdf (wielkość pliku: 570.45 KB)
pdf
oswiadczenie_dane_osobowe.pdf (wielkość pliku: 302.14 KB)
pdf
instrukcja_rejestracja_aktywacja.pdf (wielkość pliku: 699.4 KB)
pdf
instrukcja_zmiana_hasla.pdf (wielkość pliku: 563.16 KB)