Dokumentacja dotycząca serwisu e-BOM

W celu aktywacji konta należy wypełnić i podpisać dwa dokumenty : 

  1. Wniosek e-BOM, 
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  3. Złożenie wniosku o aktywację dostępu do serwisu e-bom spowoduje, że zawiadomienia o wysokości opłat, jak również rozliczenie wody i odpadów komunalnych będą wysyłane jedynie drogą elektroniczną. 
pdf
wniosek_ebom.pdf (wielkość pliku: 570.45 KB)
pdf
oswiadczenie_dane_osobowe.pdf (wielkość pliku: 302.14 KB)
pdf
instrukcja_zmiana_hasla.pdf (wielkość pliku: 563.16 KB)
pdf
instrukcja_rejestracja_aktywacja.pdf (wielkość pliku: 385.77 KB)